February 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2
Groundhog Day
Birthdays: waynemattz12 (41)
3 4 5
Birthdays: boxylady (48), Rina (34)
6
Birthdays: brandina (29)
7 8
Birthdays: rfd452002 (38)
9
Birthdays: Phillidae (35)
10
Birthdays: leftyjrb (30)
11 12
Lincoln's Birthday
13
Birthdays: DJ JC (42)
14
Valentine's Day
Birthdays: Benyi (41)
15 16
17 18
Birthdays: aholinka (57)
19
Birthdays: lnw91 (23)
20 21 22
Washington's Birthday
23
Birthdays: tc84 (35), Daantje (28)
24 25 26 27 28
« Jan 2019     Mar 2019 »