February 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
Groundhog Day
Birthdays: waynemattz12 (42)
3 4 5
Birthdays: boxylady (49), Rina (35)
6
Birthdays: brandina (30)
7 8
Birthdays: rfd452002 (39)
9 10
Birthdays: leftyjrb (31)
11 12
Lincoln's Birthday
13
Birthdays: DJ JC (43)
14
Valentine's Day
Birthdays: Benyi (42)
15
16 17 18
Birthdays: aholinka (58)
19
Birthdays: lnw91 (24)
20 21 22
Washington's Birthday
23
Birthdays: tc84 (36), Daantje (29)
24 25 26 27 28 29
Birthdays: dallas paul (64)
« Jan 2020     Mar 2020 »